Salmene 29:4

Salmene 29:4 NB

Herrens røst lyder med kraft, Herrens røst med herlighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del