Salmene 29:11

Salmene 29:11 NB

Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del