Salmene 28:9

Salmene 28:9 NB

Frels ditt folk og velsign din arv! Fø dem som deres hyrde og bær dem til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del