Salmene 28:8

Salmene 28:8 NB

Herren er deres styrke. Han er et frelsens vern for sin salvede.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del