Salmene 28:6

Salmene 28:6 NB

Lovet være Herren, fordi han har hørt mine inderlige bønners røst!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del