Salmene 28:2

Salmene 28:2 NB

Hør mine inderlige bønners røst når jeg roper til deg, når jeg løfter mine hender mot Det aller helligste i ditt tempel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del