Salmene 28:1

Salmene 28:1 NB

Av David. Til deg roper jeg, Herre. Min klippe, vær ikke døv imot meg, for at jeg ikke - om du tier til meg - skal bli lik dem som går ned i graven.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del