Salmene 26:9

Salmene 26:9 NB

Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodtørstige menn
NB: Norsk Bibel 88/07
Del