Salmene 26:7

Salmene 26:7 NB

så jeg kan la takkesang lyde klart og fortelle alle dine undergjerninger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del