Salmene 26:4

Salmene 26:4 NB

Jeg sitter ikke sammen med løgnere, og går ikke i lag med falske mennesker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del