Salmene 26:3

Salmene 26:3 NB

For din miskunnhet er for mine øyne, og jeg vandrer i din sannhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del