Salmene 26:2

Salmene 26:2 NB

Prøv meg, Herre, og gransk meg, ransak mine nyrer og mitt hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del