Salmene 26:12

Salmene 26:12 NB

Min fot står på jevn grunn. I forsamlingene vil jeg prise Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del