Salmene 26:10

Salmene 26:10 NB

som har onde planer i sine hender og sin høyre hånd full av bestikkelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del