Salmene 25:4

Salmene 25:4 NB

Herre, la meg kjenne dine veier! Lær meg dine stier!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del