Salmene 25:20

Salmene 25:20 NB

Bevar min sjel og fri meg ut! La meg ikke bli til skamme, for jeg tar min tilflukt til deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del