Salmene 25:17

Salmene 25:17 NB

Mitt hjertes angst har de gjort stor. Før meg ut av mine trengsler!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del