Salmene 25:1

Salmene 25:1 NB

Av David. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del