Salmene 24:6

Salmene 24:6 NB

Dette er deres ætt som spør etter ham - som søker ditt åsyn - Jakobs barn. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del