Salmene 20:7

Salmene 20:7 NB

Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk ved sin høyre hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del