Salmene 20:3

Salmene 20:3 NB

Måtte han sende deg hjelp fra helligdommen og støtte deg fra Sion!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del