Salmene 2:7

Salmene 2:7 NB

Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del