Salmene 2:6

Salmene 2:6 NB

Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del