Salmene 2:1

Salmene 2:1 NB

Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del