Salmene 17:4

Salmene 17:4 NB

Etter ordet fra din munn har jeg tatt meg i vare for menneskenes gjerninger, for voldsmannens stier.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del