Salmene 17:3

Salmene 17:3 NB

Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten. Du har ransaket meg, du fant intet. Min munn viker ikke av fra mine tanker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del