Salmene 17:15

Salmene 17:15 NB

Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del