Salmene 146:2

Salmene 146:2 NB

Jeg vil prise Herren så lenge jeg lever, jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del