Salmene 144:8

Salmene 144:8 NB

fra dem som taler svik med sin munn. Deres høyre hånd er løgnens hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del