Salmene 144:7

Salmene 144:7 NB

Rekk ut dine hender fra det høye, fri meg og frels meg ut av de store vann, fra fremmedes hånd
NB: Norsk Bibel 88/07
Del