Salmene 144:3

Salmene 144:3 NB

Herre, hva er et menneske, at du kjenner ham, et menneskebarn at du akter på ham!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del