Salmene 144:15

Salmene 144:15 NB

Salig er det folk som har det slik. Salig er det folk som har Herren til sin Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del