Salmene 144:11

Salmene 144:11 NB

Fri meg og frels meg fra fremmedes hånd, fra dem som taler svik med sin munn og har løgnens hånd som sin høyre hånd
NB: Norsk Bibel 88/07
Del