Salmene 143:9

Salmene 143:9 NB

Fri meg fra mine fiender, Herre! Hos deg søker jeg ly.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:9