Salmene 143:3

Salmene 143:3 NB

For fienden har forfulgt min sjel. Han har knust mitt liv og slått meg til jorden. Han har satt meg på mørke steder som de evig døde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:3