Salmene 143:2

Salmene 143:2 NB

Gå ikke i rette med meg, din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 143:2