Salmene 142:8

Salmene 142:8 NB

Før meg ut av fengselet, så jeg kan prise ditt navn! De rettferdige skal samle seg omkring meg når du gjør vel imot meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del