Salmene 142:7

Salmene 142:7 NB

Gi akt på mitt klagerop, for jeg er i stor nød! Fri meg fra mine forfølgere, for de er blitt for sterke for meg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del