Salmene 142:6

Salmene 142:6 NB

Jeg roper til deg, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min lodd i de levendes land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del