Salmene 142:5

Salmene 142:5 NB

Se til min høyre side, se etter: Det er ingen som kjennes ved meg. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del