Salmene 142:4

Salmene 142:4 NB

Når min ånd svikter i meg, kjenner du min sti. De har lagt skjulte snarer for meg på veien der jeg skal vandre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del