Salmene 142:2

Salmene 142:2 NB

Med min røst roper jeg høyt til Herren. Med min røst ber jeg ydmykt til Herren om nåde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del