Salmene 142:1

Salmene 142:1 NB

En læresalme av David, da han var i hulen. En bønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del