Salmene 141:8

Salmene 141:8 NB

For til deg, Herre Herre, ser mine øyne. Til deg tar jeg min tilflukt. Utøs ikke min sjel!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del