Salmene 141:6

Salmene 141:6 NB

Deres høvdinger skal bli styrtet ned fra klippen, de skal forstå at mine ord var gode.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del