Salmene 141:5

Salmene 141:5 NB

La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte meg! Det er som olje på hodet, la ikke mitt hode vegre seg! For ennå setter jeg min bønn imot deres onde gjerninger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del