Salmene 141:4

Salmene 141:4 NB

La ikke mitt hjerte bli dratt til noe ondt, til å gjøre gudløs gjerning sammen med menn som gjør urett. La meg ikke ete av deres fine retter!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del