Salmene 141:3

Salmene 141:3 NB

Herre, sett vakt for min munn! Vokt mine leppers dør!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del