Salmene 141:2

Salmene 141:2 NB

La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn! La mine løftede hender gjelde som et aften-matoffer!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del