Salmene 140:9

Salmene 140:9 NB

Herre, gi ikke den ugudelige det han trakter etter, la ikke hans onde planer få fremgang! Da ville de opphøye seg. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del